Quyết định 5379/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 5379/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 5379/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa Số hiệu: 5379/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng Ngày ban hành: 28/12/2018 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 5379/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TẠI ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 3637/QĐ-UBND ngày 26 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở; Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Thủ trưởng ...
 • QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
 • Chương II NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP
 • Điều 4. Nội dung phối hợp
 • Điều 5. Phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC
 • Điều 6. Phối hợp trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm
 • Điều 7. Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công ...
 • Điều 8. Phối hợp trong việc thu phí, lệ phí
 • Điều 9. Phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong việc giải ...
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 10. Chế độ thông tin
 • Điều 11. Khen thưởng và kỷ luật
 • Điều 12. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 5379/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 5379/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 5379/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 5379/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 5379/QĐ-UBND

Đang cập nhật