Thông tư 37/2019/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 37/2019/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 37/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 37/2019/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công Ngày ban hành: 03/10/2019 Lĩnh vực: Quốc phòng, Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 37/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • THÔNG TƯ CÔNG BỐ VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH QUẢNG NGÃI VÀ KHU VỰC QUẢN LÝ CỦA CẢNG VỤ HÀNG ...
  • Điều 1. Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi
  • Điều 2. Phạm vi vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi
  • Điều 3. Vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão, khu nước, ...
  • Điều 4. Trách nhiệm của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi
  • Điều 5. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hàng hải trong vùng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi
  • Điều 6. Hiệu lực thi hành
  • Điều 7. Tổ chức thực hiện
  • PHỤ LỤC CHUYỂN ĐỔI HỆ TỌA ĐỘ CÁC VỊ TRÍ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 37/2019/TT-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 37/2019/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 37/2019/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 37/2019/TT-BGTVT

Đang cập nhật