Quyết định 29/2019/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 29/2019/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre Số hiệu: 29/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Cao Văn Trọng Ngày ban hành: 14/08/2019 Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính

Mục lục Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu ...
 • Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Điều khoản thi thành
 • QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Thực hiện quy chế dân chủ trong thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
 • Chương II BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT
 • Điều 4. Xác định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu ...
 • Điều 5. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ...
 • Điều 6. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ ...
 • Điều 7. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở
 • Điều 8. Xử lý một số trường hợp cụ thể về đất ở
 • Điều 9. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không ...
 • Điều 10. Bồi thường về đất đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất
 • Điều 11. Bồi thường, hỗ trợ đối với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không ...
 • Điều 12. Bồi thường, hỗ trợ đối với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không ...
 • Điều 13. Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất đối với đất thuộc hành lang an toàn khi ...
 • Điều 14. Quản lý đất còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng
 • Chương III BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH
 • Điều 15. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất
 • Điều 16. Bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên ...
 • Điều 17. Bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện ...
 • Điều 18. Bồi thường về di chuyển mồ mả
 • Điều 19. Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi
 • Điều 20. Bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất
 • Điều 21. Bồi thường tài sản thuộc công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội
 • Điều 22. Bồi thường tài sản khác
 • Chương IV HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
 • Điều 23. Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất
 • Điều 24. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ...
 • Điều 25. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ...
 • Điều 26. Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam ...
 • Điều 27. Hỗ trợ người đang thuê nhà ở không thuộc sở hữu Nhà nước
 • Điều 28. Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn
 • Điều 29. Hỗ trợ khác
 • Điều 30. Trách nhiệm di chuyển tài sản, hoa màu, vật kiến trúc
 • Chương V TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN VIỆC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ
 • Điều 31. Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • Điều 32. Thông báo thu hồi đất và hồ sơ kèm theo
 • Điều 33. Thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • Điều 34. Thời điểm bàn giao đất đã bị thu hồi
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 35. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 36. Trách nhiệm của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện
 • Điều 37. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
 • Điều 38. Trách nhiệm của Tổ chức thực hiện dịch vụ về bồi thường, giải phóng mặt bằng
 • Điều 39. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh
 • Điều 40. Xử lý một số vấn đề phát sinh sau khi ban hành và thực hiện quy định này
 • Điều 41. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 29/2019/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 29/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 29/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 29/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 29/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật