Quyết định 1383/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1383/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1383/QĐ-UBND năm 2017 quy định về mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Số hiệu: 1383/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Trương Thanh Tùng Ngày ban hành: 23/08/2017 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính

Mục lục Quyết định 1383/QĐ-UBND năm 2017 quy định về mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày ...
 • QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH ...
 • Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ
 • Chương 2 HỖ TRỢ THIỆT HẠI
 • Điều 4. Điều kiện hỗ trợ
 • Điều 5. Mức hỗ trợ
 • Điều 6. Trình tự, thủ tục hỗ trợ
 • Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện
 • Chương 3 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 8. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1383/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1383/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1383/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1383/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1383/QĐ-UBND

Đang cập nhật