Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ cho người nghiện ma túy cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Số hiệu: 10/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Lệ Ngày ban hành: 13/07/2019 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tài chính
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND

Đang cập nhật