Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2019 về danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện cho vay do tỉnh Quảng Nam ban hành Số hiệu: 12/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Phan Việt Cường Ngày ban hành: 12/07/2019 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 12/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Đang cập nhật