Quyết định 1807/QĐ-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1807/QĐ-BGTVT

Tiêu đề: Quyết định 1807/QĐ-BGTVT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 1807/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Thể Ngày ban hành: 02/10/2019 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 1807/QĐ-BGTVT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt ...
 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG CỦA VĂN HÓA CÔNG VỤ
 • III. NHIỆM VỤ
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1807/QĐ-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1807/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1807/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1807/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1807/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật