Quyết định 55/2019/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 55/2019/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 55/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 51/2017/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh Số hiệu: 55/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Trần Tiến Hưng Ngày ban hành: 03/10/2019 Lĩnh vực: Tài nguyên, Nông nghiệp, nông thôn
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 55/2019/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 55/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 55/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 55/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 55/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật