Thông tư 15/2019/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 15/2019/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 15/2019/TT-NHNN sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 15/2019/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Đào Minh Tú Ngày ban hành: 11/10/2019 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 15/2019/TT-NHNN sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ HỒ SƠ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy chế đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết ...
  • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 34/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 ...
  • Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2014/TT-NHNN ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Thống ...
  • Điều 4. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 10/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 6 năm 2016 ...
  • Điều 5. Bãi bỏ
  • Điều 6. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
  • Điều 7. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 15/2019/TT-NHNN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 15/2019/TT-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 15/2019/TT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 15/2019/TT-NHNN

Đang cập nhật