Thông tư 70/2019/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 70/2019/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 70/2019/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 70/2019/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 03/10/2019 Lĩnh vực: Tài chính, Kế toán, kiểm toán

Mục lục Thông tư 70/2019/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Quy định về chứng từ kế toán
 • Điều 4. Quy định về tài khoản kế toán
 • Điều 5. Quy định về sổ kế toán
 • Điều 6. Báo cáo quyết toán
 • Điều 7. Báo cáo tài chính
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 8. Hiệu lực thi hành
 • Điều 9. Tổ chức thực hiện
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 70/2019/TT-BTC để xử lý: