Thông tư 72/2019/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 72/2019/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 72/2019/TT-BTC sửa đổi Khoản 3 Điều 6 Thông tư 45/2014/TT-BTC hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 72/2019/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 14/10/2019 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Thông tư 72/2019/TT-BTC sửa đổi Khoản 3 Điều 6 Thông tư 45/2014/TT-BTC hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3 ĐIỀU 6 THÔNG TƯ SỐ 45/2014/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2014 HƯỚNG DẪN ...
  • Điều 1. Sửa đổi ngày 16 tháng 4 năm 2014 hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý ...
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 72/2019/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 72/2019/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 72/2019/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 72/2019/TT-BTC

Đang cập nhật