Quyết định 63/2019/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 63/2019/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 63/2019/QĐ-UBND về Quy chế khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Số hiệu: 63/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh Ngày ban hành: 16/10/2019 Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 63/2019/QĐ-UBND về Quy chế khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2019.
 • QUY CHẾ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường
 • Điều 4. Các hành vi nghiêm cấm
 • Chương II QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • Điều 5. Thiết lập và hướng dẫn vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu
 • Điều 6. Trách nhiệm kiểm duyệt dữ liệu khi được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu.
 • Điều 7. Vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường
 • Điều 8. Bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin
 • Chương III KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • Điều 9. Nguyên tắc quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu
 • Điều 10. Các hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu
 • Điều 11. Trình tự, thủ tục khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu
 • Điều 12. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu
 • Điều 13. Kinh phí quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 15. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông
 • Điều 16. Trách nhiệm của Sở Tài chính
 • Điều 17. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân khác có ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 63/2019/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 63/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 63/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 63/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 63/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật