Thông tư 76/2019/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 76/2019/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 76/2019/TT-BTC về hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 76/2019/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 05/11/2019 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 76/2019/TT-BTC về hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG, THỦY LỢI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Quy định về Tài khoản 216- Tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi.
 • Điều 4. Tài khoản 218- Hao mòn tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi
 • Điều 5. Tài khoản 467- Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi
 • Điều 6. Quy định về chứng từ kế toán
 • Điều 7. Quy định về sổ kế toán
 • Điều 8. Quy định về báo cáo
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 9. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC SỐ 01 HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
 • PHỤ LỤC SỐ 02 SỔ TÀI SẢN HẠ TẦNG GIAO THÔNG, THỦY LỢI
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 76/2019/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 76/2019/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 76/2019/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 76/2019/TT-BTC

Đang cập nhật