Thông tư 181/2019/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 181/2019/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 181/2019/TT-BQP quy định về giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ do quân đội quản lý, thi hành thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 181/2019/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Lê Chiêm Ngày ban hành: 03/12/2019 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Thông tư 181/2019/TT-BQP quy định về giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ do quân đội quản lý, thi hành thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT TRƯỜNG HỢP NGƯỜI ĐƯỢC THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN, NGƯỜI ĐƯỢC ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Các trường hợp người chấp hành án được đề nghị xem xét, giải quyết thay đổi nơi cư trú
 • Điều 4. Các trường hợp người chấp hành án được xem xét, giải quyết thay đổi nơi làm việc
 • Điều 5. Giải quyết đơn xin thay đổi nơi cư trú của người chấp hành án
 • Điều 6. Giải quyết đơn xin thay đổi nơi làm việc của người chấp hành án
 • Điều 7. Tiếp nhận và thực hiện việc giải quyết trường hợp người chấp hành án xin thay đổi nơi cư trú ...
 • Điều 8. Thông báo về việc giải quyết người chấp hành án thay đổi nơi làm việc
 • Điều 9. Quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án trong trường hợp thay đổi nơi làm việc
 • Điều 10. Giải quyết trường hợp người chấp hành án không tiếp tục làm việc trong Quân đội
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành
 • Điều 12. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 181/2019/TT-BQP để xử lý: