Quyết định 35/2019/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 35/2019/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 35/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2, Khoản 3, Điều 3 Quyết định 54/2017/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An Số hiệu: 35/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Thái Thanh Quý Ngày ban hành: 23/09/2019 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 35/2019/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 35/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 35/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 35/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 35/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật