Quyết định 294/QĐ-UBQG45

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 294/QĐ-UBQG45

Tiêu đề: Quyết định 294/QĐ-UBQG45 năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao Số hiệu: 294/QĐ-UBQG45 Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao Người ký: Vũ Đức Đam Ngày ban hành: 25/12/2019 Lĩnh vực: Y tế - dược
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 294/QĐ-UBQG45 để xử lý:

Tin tức về Quyết định 294/QĐ-UBQG45

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 294/QĐ-UBQG45

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 294/QĐ-UBQG45

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 294/QĐ-UBQG45

Đang cập nhật