Thông tư 33/2019/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 33/2019/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 33/2019/TT-BYT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành Số hiệu: 33/2019/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn Ngày ban hành: 26/12/2019 Lĩnh vực: Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 33/2019/TT-BYT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

  • THÔNG TƯ BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC Y TẾ DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH, ...
  • Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật
  • Điều 2. Bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật
  • Điều 3. Hiệu lực thi hành
  • Điều 4. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 33/2019/TT-BYT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 33/2019/TT-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 33/2019/TT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 33/2019/TT-BYT

Đang cập nhật