Thông tư 32/2019/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 32/2019/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 32/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 32/2019/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Hồng Ngày ban hành: 31/12/2019 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 32/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 19/2013/TT-NHNN NGÀY 06 THÁNG 09 NĂM 2013 CỦA THỐNG ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống ...
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Điều 3. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 32/2019/TT-NHNN để xử lý: