Hướng dẫn 01/HD-VKSTC

Click để xem chi tiết và Tải về Hướng dẫn 01/HD-VKSTC

Tiêu đề: Hướng dẫn 01/HD-VKSTC năm 2020 về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 01/HD-VKSTC Loại văn bản: Hướng dẫn Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Phan Văn Tâm Ngày ban hành: 02/01/2020 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Hướng dẫn 01/HD-VKSTC để xử lý:
  • Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Hướng dẫn 01/HD-VKSTC

Đang cập nhật

Bình luận về Hướng dẫn 01/HD-VKSTC

Đang cập nhật

Án lệ về Hướng dẫn 01/HD-VKSTC

Đang cập nhật