Hướng dẫn 01/HD-VKSTC

Click để xem chi tiết và Tải về Hướng dẫn 01/HD-VKSTC

Tiêu đề: Hướng dẫn 01/HD-VKSTC năm 2020 về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 01/HD-VKSTC Loại văn bản: Hướng dẫn Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Phan Văn Tâm Ngày ban hành: 02/01/2020 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Hướng dẫn 01/HD-VKSTC năm 2020 về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

 • HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, VỤ VIỆC KINH DOANH, THƯƠNG MẠI, LAO ...
 • I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 • II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ
 • 1. Về nâng cao chất lượng cho đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và công chức
 • 2. Về thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát
 • 3. Về tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy địa phương, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận ...
 • 4. Về tăng cường mối quan hệ phối hợp trong và ngoài Ngành
 • 5. Về công tác kiểm tra nghiệp vụ
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • DANH MỤC HỆ THỐNG MỘT SỐ VĂN BẢN NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU CỦA NGÀNH CÓ LIÊN QUAN TỪ NĂM 2017 ĐẾN THÁNG 12/2019
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Hướng dẫn 01/HD-VKSTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Hướng dẫn 01/HD-VKSTC

Đang cập nhật

Bình luận về Hướng dẫn 01/HD-VKSTC

Đang cập nhật

Án lệ về Hướng dẫn 01/HD-VKSTC

Đang cập nhật