Hướng dẫn 02/HD-VKSTC

Click để xem chi tiết và Tải về Hướng dẫn 02/HD-VKSTC

Tiêu đề: Hướng dẫn 02/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2020 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 02/HD-VKSTC Loại văn bản: Hướng dẫn Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Vương Văn Bép Ngày ban hành: 02/01/2020 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Hướng dẫn 02/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2020 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

 • HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2020
 • I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 • II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 • 1. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành
 • 2. Kiểm sát 100% bản án, quyết định giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình của Tòa án
 • 3. Thực hiện thẩm quyền kháng nghị ngang cấp theo thủ tục phúc thẩm, nhằm giảm tỷ lệ bản án, quyết định ...
 • 4. Tăng tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đạt và vượt mức chỉ tiêu Quốc ...
 • 5. Công tác kiến nghị
 • 6. Phối hợp, tổ chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm
 • 7. Tăng cường thông báo và tổ chức rút kinh nghiệm, hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc, trả lời ...
 • 8. Công tác phối hợp
 • 9. Xác định nội dung đột phá
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Hướng dẫn 02/HD-VKSTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Hướng dẫn 02/HD-VKSTC

Đang cập nhật

Bình luận về Hướng dẫn 02/HD-VKSTC

Đang cập nhật

Án lệ về Hướng dẫn 02/HD-VKSTC

Đang cập nhật