Hướng dẫn 03/HD-VKSTC

Click để xem chi tiết và Tải về Hướng dẫn 03/HD-VKSTC

Tiêu đề: Hướng dẫn 03/HD-VKSTC về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 03/HD-VKSTC Loại văn bản: Hướng dẫn Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Kim Sáu Ngày ban hành: 03/01/2020 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Hướng dẫn 03/HD-VKSTC về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

  • HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH NĂM 2020
  • I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ NỘI DUNG ĐỘT PHÁ
  • II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
  • 1. Thực hiện công tác kiểm sát THADS, HC
  • 2. Thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành
  • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Hướng dẫn 03/HD-VKSTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Hướng dẫn 03/HD-VKSTC

Đang cập nhật

Bình luận về Hướng dẫn 03/HD-VKSTC

Đang cập nhật

Án lệ về Hướng dẫn 03/HD-VKSTC

Đang cập nhật