Hướng dẫn 07/HD-VKSTC

Click để xem chi tiết và Tải về Hướng dẫn 07/HD-VKSTC

Tiêu đề: Hướng dẫn 07/HD-VKSTC về công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra và Kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 07/HD-VKSTC Loại văn bản: Hướng dẫn Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Văn Hải Ngày ban hành: 06/01/2020 Lĩnh vực: Hình sự, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Hướng dẫn 07/HD-VKSTC về công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra và Kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

  • HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM ÁN MA TÚY NĂM ...
  • I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
  • II. NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ
  • 2.1. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp
  • 2.3. Công tác tương trợ tư pháp
  • 2.4. Công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới
  • 2.5. Chấp hành chế độ báo cáo
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Hướng dẫn 07/HD-VKSTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Hướng dẫn 07/HD-VKSTC

Đang cập nhật

Bình luận về Hướng dẫn 07/HD-VKSTC

Đang cập nhật

Án lệ về Hướng dẫn 07/HD-VKSTC

Đang cập nhật