Thông tư 18/2019/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 18/2019/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 18/2019/TT-BXD về hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 18/2019/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh Ngày ban hành: 26/12/2019 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 18/2019/TT-BXD về hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc quy đổi vốn đầu tư xây dựng
 • Điều 4. Nội dung quy đổi vốn đầu tư xây dựng
 • Điều 5. Phương pháp quy đổi vốn đầu tư xây dựng
 • Điều 6. Xử lý chuyển tiếp
 • Điều 7. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 1 PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 • PHỤ LỤC SỐ 2 MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ QUY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 • PHỤ LỤC SỐ 3 MẪU BẢNG QUY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 18/2019/TT-BXD để xử lý:

Tin tức về Thông tư 18/2019/TT-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 18/2019/TT-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 18/2019/TT-BXD

Đang cập nhật