Quyết định 135/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 135/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 135/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 135/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam Ngày ban hành: 20/01/2020 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 135/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ DỰA TRÊN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG ...
  • Điều 1. Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông ...
  • I. MỤC TIÊU
  • II. NHIỆM VỤ
  • III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
  • IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
  • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 135/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 135/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 135/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 135/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 135/QĐ-TTg

Đang cập nhật