Quyết định 93/QĐ-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 93/QĐ-BTTTT

Tiêu đề: Quyết định 93/QĐ-BTTTT năm 2020 sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 3 Quyết định 1288/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 93/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng Ngày ban hành: 20/01/2020 Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 93/QĐ-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 93/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 93/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 93/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 93/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật