Thông tư 19/2019/TT-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 19/2019/TT-BKHCN

Tiêu đề: Thông tư 19/2019/TT-BKHCN quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 19/2019/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Bùi Thế Duy Ngày ban hành: 10/12/2019 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Văn thư, lưu trữ

Mục lục Thông tư 19/2019/TT-BKHCN quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ
 • Điều 4. Sử dụng Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ
 • Điều 5. Hiệu lực thi hành
 • Điều 6. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC BẢNG THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • I. Hồ sơ, tài liệu quản lý khoa học và công nghệ
 • II. Hồ sơ, tài liệu quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • III. Hồ sơ, tài liệu nghiên cứu khoa học
 • IV. Hồ sơ, tài liệu phát triển công nghệ
 • V. Hồ sơ, tài liệu sở hữu trí tuệ
 • VI. Hồ sơ, tài liệu tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
 • VII. Hồ sơ, tài liệu an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 19/2019/TT-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 19/2019/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 19/2019/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 19/2019/TT-BKHCN

Đang cập nhật