Thông tư 14/2020/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 14/2020/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 14/2020/TT-BCA quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Số hiệu: 14/2020/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Tô Lâm Ngày ban hành: 10/02/2020 Lĩnh vực: Hình sự, Thi hành án

Mục lục Thông tư 14/2020/TT-BCA quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT CHẾ ĐỘ GẶP, NHẬN QUÀ VÀ LIÊN LẠC CỦA PHẠM NHÂN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHẠM NHÂN GẶP THÂN NHÂN, ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, TỔ CHỨC HOẶC CÁ NHÂN KHÁC
 • Điều 3. Chế độ gặp của phạm nhân
 • Điều 4. Đối tượng được gặp phạm nhân
 • Điều 5. Thủ tục giải quyết cho phạm nhân gặp thân nhân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác
 • Điều 6. Trách nhiệm của phạm nhân và người đến gặp phạm nhân
 • Điều 7. Tiêu chuẩn và trách nhiệm của cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức cho phạm nhân gặp thân nhân, đại diện ...
 • Điều 8. Nhà gặp phạm nhân
 • Chương III QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHẠM NHÂN NHẬN QUÀ; NHẬN, GỬI THƯ; LIÊN LẠC VỚI THÂN NHÂN BẰNG ĐIỆN THOẠI
 • Điều 9. Quy định về việc phạm nhân nhận quà
 • Điều 10. Quy định về việc phạm nhân nhận, sử dụng quà là thuốc chữa bệnh
 • Điều 11. Quy định về việc phạm nhân nhận, gửi thư
 • Điều 12. Quy định về việc phạm nhân liên lạc với thân nhân bằng điện thoại
 • Chương IV QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ ĐỒ LƯU KÝ VÀ NHẬN, SỬ DỤNG TIỀN LƯU KÝ
 • Điều 13. Quy định về việc quản lý tiền mặt và đồ lưu ký
 • Điều 14. Quy định về việc phạm nhân nhận và sử dụng tiền lưu ký
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • Điều 16. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 14/2020/TT-BCA để xử lý: