Quyết định 879/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 879/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 879/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19" do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 879/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên Ngày ban hành: 12/03/2020 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Quyết định 879/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19" do Bộ Y tế ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “HƯỚNG DẪN CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ, NƠI LƯU TRÚ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19”
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch ...
 • Điều 2. Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19” được áp dụng tại hộ gia ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định 345/QĐ-BYT ngày 07/02 ...
 • Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các ...
 • HƯỚNG DẪN CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ, NƠI LƯU TRÚ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
 • 1. Mục đích
 • 2. Hình thức cách ly
 • 3. Đối tượng cách ly
 • 4. Thời gian cách ly
 • 5. Yêu cầu về phòng ở của người được cách ly
 • 6. Tổ chức thực hiện cách ly
 • BẢN CAM KẾ Thực hiện biện pháp cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú để phòng, chống dịch COVID-19
 • BẢN CAM KẾT Thực hiện biện pháp cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú để phòng, chống dịch COVID-19
 • BẢN CAM KẾT Thực hiện biện pháp cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú để phòng, chống dịch COVID-19
 • BẢNG THEO DÕI SỨC KHỎE NGƯỜI ĐƯỢC CÁCH LY TẠI NHÀ/NƠI LƯU TRÚ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 879/QĐ-BYT để xử lý: