Quyết định 363/QĐ-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 363/QĐ-BTTTT

Tiêu đề: Quyết định 363/QĐ-BTTTT năm 2020 về phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 363/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng Ngày ban hành: 18/03/2020 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 363/QĐ-BTTTT năm 2020 về phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC GIỮA BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THỨ TRƯỞNG
  • Điều 1. Nguyên tắc phân công công việc và quan hệ công tác giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Thông ...
  • Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của Thứ trưởng trong phạm vi công việc được Bộ trưởng phân công
  • Điều 3. Những công việc chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ
  • Điều 4. Phân công công việc cụ thể giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng
  • Điều 5. Tổ chức thực hiện
  • Điều 6. Hiệu lực thi hành
  • Điều 7. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 363/QĐ-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 363/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 363/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 363/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 363/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật