Quyết định 821/QĐ-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 821/QĐ-BGDĐT

Tiêu đề: Quyết định 821/QĐ-BGDĐT năm 2020 quy định về quản lý việc in, cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo Số hiệu: 821/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ Ngày ban hành: 24/03/2020 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Văn thư, lưu trữ

Mục lục Quyết định 821/QĐ-BGDĐT năm 2020 quy định về quản lý việc in, cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VIỆC IN, CẤP PHÔI BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ, BẰNG TỐT NGHIỆP ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý việc in, cấp phôi bằng tốt nghiệp trung ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và ...
 • QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VIỆC IN, CẤP PHÔI BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ, BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II IN VÀ QUẢN LÝ PHÔI VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ
 • Điều 3. In phôi văn bằng chứng chỉ
 • Điều 4. Quản lý phôi văn bằng chứng chỉ
 • Điều 5. Bảo quản phôi văn bằng chứng chỉ
 • Điều 6. Hủy phôi văn bằng chứng chỉ
 • Chương III CẤP PHÔI VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ
 • Điều 7. Cấp phôi văn bằng, chứng chỉ
 • Điều 8. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ
 • Điều 9. Địa chỉ nộp hồ sơ và địa điểm nhận phôi văn bằng chứng chỉ
 • Điều 10. Chi phí cấp phôi văn bằng chứng chỉ
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
 • Điều 11. Trách nhiệm của Cục Quản lý chất lượng
 • Điều 12. Trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Điều 13: Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I MẪU PHIẾU CẤP PHÔI VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ
 • PHỤ LỤC II MẪU PHIẾU XÁC NHẬN SỐ LƯỢNG PHÔI VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 821/QĐ-BGDĐT để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 821/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 821/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 821/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật