Quyết định 941/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 941/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 941/QĐ-BYT năm 2020 về danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh Covid-19 do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 941/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn Ngày ban hành: 17/03/2020 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Quyết định 941/QĐ-BYT năm 2020 về danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh Covid-19 do Bộ Y tế ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ TIÊU HAO VÀ THUỐC THIẾT YẾU CỦA 01 KHU VỰC ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu ...
 • Điều 2. Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực ...
 • Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc ...
 • PHỤ LỤC SỐ 1.1 DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ THIẾT YẾU
 • 2. Máy thở không xâm nhập
 • 26. Máy phun dung dịch khử khuẩn: khử khuẩn bề mặt trong các phòng cách ly
 • PHỤ LỤC SỐ 1.2 DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO THIẾT YẾU
 • PHỤ LỤC SỐ 1.3 DANH MỤC THUỐC THIẾT YẾU
 • PHỤ LỤC SỐ 2.1 DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ THIẾT YẾU
 • 14. Máy phun dung dịch khử khuẩn: khử khuẩn bề mặt trong các phòng cách ly
 • PHỤ LỤC SỐ 2.2 DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO THIẾT YẾU
 • PHỤ LỤC SỐ 2.3 DANH MỤC THUỐC THIẾT YẾU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 941/QĐ-BYT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 941/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 941/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 941/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 941/QĐ-BYT

Đang cập nhật