Quyết định 402/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 402/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 402/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 402/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh Ngày ban hành: 20/03/2020 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Ngoại giao, điều ước quốc tế

Mục lục Quyết định 402/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỎA THUẬN TOÀN CẦU VỀ DI CƯ HỢP PHÁP, AN TOÀN VÀ TRẬT TỰ CỦA ...
 • Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên ...
 • 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • 1. Mục đích
 • 2. Yêu cầu
 • II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 • 1. Tuyên truyền, phổ biến thông tin về Thỏa thuận GCM, các vấn đề di cư quốc tế thuộc phạm vi trong và ...
 • 2. Thu thập thông tin, dữ liệu về di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài và người nước ngoài vào Việt ...
 • 3. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và triển khai thực hiện.
 • 4. Nghiên cứu, dự báo về tình hình, chính sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ liên quan đến các vấn ...
 • 5. Tăng cường hợp tác quốc tế trong việc thực hiện Thỏa thuận GCM.
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Phân công:
 • 2. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên ...
 • 3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động tối đa từ các nguồn ...
 • 4. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu cần thiết sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể, ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • PHỤ LỤC MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THỎA THUẬN TOÀN CẦU VỀ DI CƯ HỢP PHÁP, AN TOÀN VÀ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 402/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 402/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 402/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 402/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 402/QĐ-TTg

Đang cập nhật