Quyết định 458/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 458/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 458/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 458/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trương Hòa Bình Ngày ban hành: 03/04/2020 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Văn thư, lưu trữ

Mục lục Quyết định 458/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “LƯU TRỮ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2020 - 2025”
  • Điều 1. Phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” (sau ...
  • I. MỤC TIÊU
  • II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
  • III. KINH PHÍ
  • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  • Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 458/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 458/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 458/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 458/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 458/QĐ-TTg

Đang cập nhật