Công văn 2674/TCGDNN-CTMT

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 2674/TCGDNN-CTMT

Tiêu đề: Công văn 2674/TCGDNN-CTMT năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành Số hiệu: 2674/TCGDNN-CTMT Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Người ký: Nguyễn Hồng Minh Ngày ban hành: 16/12/2019 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Công văn 2674/TCGDNN-CTMT năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành

  • Số: 2674/TCGDNN-CTMT V/v Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trong lĩnh vực giáo ...
  • I. Đánh giá tình hình thực hiện các Nội dung, Dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, ...
  • II. Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
  • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 2674/TCGDNN-CTMT để xử lý:

Tin tức về Công văn 2674/TCGDNN-CTMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 2674/TCGDNN-CTMT

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 2674/TCGDNN-CTMT

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 2674/TCGDNN-CTMT

Đang cập nhật