Chỉ thị 117/CT-BNN-BVTV

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 117/CT-BNN-BVTV

Tiêu đề: Chỉ thị 117/CT-BNN-BVTV năm 2020 về tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 117/CT-BNN-BVTV Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Xuân Cường Ngày ban hành: 07/01/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Chỉ thị 117/CT-BNN-BVTV năm 2020 về tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG PHÂN BÓN HỮU CƠ
  • 1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  • 2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • 3. Các doanh nghiệp, hiệp hội
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 117/CT-BNN-BVTV để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 117/CT-BNN-BVTV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 117/CT-BNN-BVTV

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 117/CT-BNN-BVTV

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 117/CT-BNN-BVTV

Đang cập nhật