Quyết định 1807/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1807/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 1807/QĐ-BYT năm 2020 Hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật trong sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 1807/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên Ngày ban hành: 21/04/2020 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Quyết định 1807/QĐ-BYT năm 2020 Hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật trong sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh do Bộ Y tế ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN VỀ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT TRONG SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TRƯỚC ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật trong sàng lọc, chẩn đoán ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 573/QĐ-BYT ngày 11 tháng 02 ...
 • Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số; Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ ...
 • HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT TRONG SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Mục đích
 • Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 3. Đối tượng áp dụng
 • Chương II HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT TRONG SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TRƯỚC SINH
 • Điều 4. Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh trong 3 tháng đầu thai kỳ
 • Điều 5. Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh trong 3 tháng giữa thai kỳ
 • Điều 6. Trong 3 tháng cuối thai kỳ
 • Điều 7. Điều trị trước sinh
 • Điều 8. Quy định về cung cấp dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh đối với cơ sở khám bệnh ...
 • Chương III HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT TRONG SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ SƠ SINH
 • Điều 9. Sàng lọc sơ sinh
 • Điều 10. Chẩn đoán sơ sinh
 • Điều 11. Quản lý, điều trị các bệnh nhi đã được chẩn đoán xác định
 • Điều 12. Quy định về cung cấp dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán, điều trị sơ sinh đối với cơ sở khám bệnh, ...
 • Chương IV HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH
 • Điều 13. Tuyến Trung ương
 • Điều 14. Tuyến tỉnh
 • Điều 15. Tuyến huyện
 • Điều 16. Tuyến xã
 • Điều 17. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1807/QĐ-BYT để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 1807/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1807/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1807/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1807/QĐ-BYT

Đang cập nhật