Quyết định 753/QĐ-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 753/QĐ-BGTVT

Tiêu đề: Quyết định 753/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố Cảng thủy nội địa Hoàng Tuấn trên sông Vàm Cỏ Đông được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài do Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 753/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Nhật Ngày ban hành: 23/04/2020 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Quyết định 753/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố Cảng thủy nội địa Hoàng Tuấn trên sông Vàm Cỏ Đông được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CẢNG THỦY NỘI ĐỊA HOÀNG TUẤN TRÊN SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG ĐƯỢC TIẾP NHẬN PHƯƠNG TIỆN THỦY ...
  • Điều 1. Công bố Cảng thủy nội địa Hoàng Tuấn trên sông Vàm Cỏ Đông được tiếp nhận phương tiện thủy nước ...
  • Điều 2. Công ty TNHH than cảng Sài Gòn, có trách nhiệm:
  • Điều 3. Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III có trách nhiệm:
  • Điều 4. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan căn cứ Quyết định này và quy định của ...
  • Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2525/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2013 ...
  • Điều 6 Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Vận tải, Pháp chế; Cục trưởng ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 753/QĐ-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 753/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 753/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 753/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 753/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật