Văn bản khác 63/KH-VKSTC

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 63/KH-VKSTC

Tiêu đề: Kế hoạch 63/KH-VKSTC năm 2020 về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự, hành chính do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 63/KH-VKSTC Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Trần Công Phàn Ngày ban hành: 05/05/2020 Lĩnh vực: Dân sự, Thi hành án, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Kế hoạch 63/KH-VKSTC năm 2020 về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự, hành chính do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

  • KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM, THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ...
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN, PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH VÀ THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA
  • 1. Nội dung kiểm tra (có đề cương báo cáo kèm theo)
  • 2. Đối tượng, thời điểm, thời gian, phương pháp kiểm tra và thành phần đoàn kiểm tra
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 63/KH-VKSTC để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 63/KH-VKSTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 63/KH-VKSTC

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 63/KH-VKSTC

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 63/KH-VKSTC

Đang cập nhật