Quyết định 619/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 619/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 619/QĐ-TTg năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 619/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 08/05/2020 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Quyết định 619/QĐ-TTg năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN SÔNG MÊ CÔNG VIỆT NAM
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
  • Điều 4. Văn phòng Thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam
  • Điều 5. Kinh phí hoạt động
  • Điều 6. Tổ chức thực hiện
  • Điều 7. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 619/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 619/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 619/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 619/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 619/QĐ-TTg

Đang cập nhật