Quyết định 978/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 978/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 978/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa Số hiệu: 978/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền Ngày ban hành: 20/03/2020 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 978/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020, HUYỆN CẨM THỦY
 • Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, huyện Cẩm Thủy với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
 • 1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:
 • 2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
 • 3. Kế hoạch thu hồi các loại đất:
 • 3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.
 • 5. Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2020: Chi tiết theo phụ biểu số 05 đính kèm.
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện.
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Phụ biểu số 05: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2020, HUYỆN CẨM THỦY, TỈNH THANH HÓA
 • A Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi
 • B Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng ...
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 978/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 978/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 978/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 978/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 978/QĐ-UBND

Đang cập nhật