Quyết định 505/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 505/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 505/QĐ-UBND năm 2020 quy định về quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 Số hiệu: 505/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Mai Xuân Liêm Ngày ban hành: 10/02/2020 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 505/QĐ-UBND năm 2020 quy định về quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THEO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN VĨNH LỘC, TỈNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh ...
 • Điều 2. Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Vĩnh Lộc theo chức ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THEO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN VĨNH LỘC, TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2040, TẦM ...
 • Phần I QUY ĐỊNH QUẢN LÝ
 • Điều 1. Đối tượng áp dụng, phân công quản lý thực hiện
 • Điều 2. Phạm vi, ranh giới, quy mô dân số, đất đai vùng quản lý
 • Điều 3. Quy định về các vùng phát triển, các không gian phát triển kinh tế.
 • Điều 4. Quy định về quản lý hệ thống đô thị và nông thôn.
 • Điều 5. Quy định về vị trí, vai trò, chức năng, quy mô các công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật ...
 • Điều 6. Quy định về phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn đối với các công trình đầu mối, các công trình ...
 • Điều 7. Quy định về bảo tồn các di sản thiên nhiên, các công trình kiến trúc có giá trị, khu danh lam ...
 • Phần II TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 8. Mọi hành vi vi phạm các điều khoản của Quy định này tùy theo hình thức và mức độ vi phạm sẽ bị ...
 • Điều 9. Các cơ quan quản lý có trách nhiệm căn cứ Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Lộc, tỉnh ...
 • Điều 10. Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi những nội dung của quy định này phải được UBND tỉnh xem ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 505/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 505/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 505/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 505/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 505/QĐ-UBND

Đang cập nhật