Quyết định 623/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 623/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 623/QĐ-UBND năm 2020 quy định về hướng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục thực hiện chính sách bảo vệ môi trường theo Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND và 190/2019/NQ-HĐND do tỉnh Hà Tĩnh ban hành Số hiệu: 623/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Ngọc Sơn Ngày ban hành: 21/02/2020 Lĩnh vực: Môi trường

Mục lục Quyết định 623/QĐ-UBND năm 2020 quy định về hướng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục thực hiện chính sách bảo vệ môi trường theo Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND và 190/2019/NQ-HĐND do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, HỒ SƠ THỦ TỤC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hướng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục thực hiện chính sách ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 • QUY ĐỊNH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, HỒ SƠ THỦ TỤC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO NGHỊ QUYẾT ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Xây dựng phân bổ và giao kế hoạch
 • Điều 3. Quy trình hỗ trợ
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Hỗ trợ mua xe chuyên dùng vận chuyển rác thải sinh hoạt
 • Điều 5. Hỗ trợ kinh phí mua xe thu gom rác, thùng đựng rác
 • Điều 6. Hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học
 • Điều 7. Hỗ trợ mua thừng rác phục vụ phân loại rác tại nguồn
 • Điều 8. Hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn quy trình phân loại rác tại nguồn
 • Điều 9. Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình hạ tầng ngoài hàng rào đấu nối với hạ tầng kỹ thuật chung của ...
 • Điều 10. Hỗ trợ kinh phí thực hiện chứng nhận sản phẩm hàng hóa phân vi sinh từ xử lý chất thải rắn sinh ...
 • Điều 11. Hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi lợn tập trung ngoài quy hoạch chuyển vào vùng quy hoạch để đảm bảo ...
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 623/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 623/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 623/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 623/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 623/QĐ-UBND

Đang cập nhật