Quyết định 647/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 647/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 647/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 647/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 18/05/2020 Lĩnh vực: Tài nguyên, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 647/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030
 • Điều 1 Phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 (sau ...
 • I. Quan điểm
 • II. Mục tiêu
 • III. Nhiệm vụ về hợp tác quốc tế
 • 1. Quản trị biển và đại dương, quản lý tổng hợp vùng bờ
 • 2. Phát triển kinh tế biển, ven biển
 • 3. Nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển
 • 4. Điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực biển
 • 5. Bảo vệ môi trường biển, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng
 • 6. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và thông tin tuyên truyền
 • IV. Giải pháp
 • V. Danh mục các nhiệm vụ, dự án ưu tiên: Phụ lục kèm theo.
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ CẤP BÁCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 647/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 647/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 647/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 647/QĐ-TTg

Đang cập nhật