Thông tư 38/2020/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 38/2020/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 38/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước Số hiệu: 38/2020/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 12/05/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 38/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước

  • THÔNG TƯ BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC KHO ...
  • Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 02 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Kho bạc nhà nước, sau đây:
  • Điều 2. Bãi bỏ toàn bộ 08 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân sách nhà nước, sau đây:
  • Điều 3. Tổ chức thực hiện.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 38/2020/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 38/2020/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 38/2020/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 38/2020/TT-BTC

Đang cập nhật