Quyết định 194/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 194/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 194/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum Số hiệu: 194/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Lê Ngọc Tuấn Ngày ban hành: 09/03/2020 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 194/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

  • QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA HUYỆN KON PLÔNG
  • Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Kon Plông, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau ...
  • Điều 2. Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân ...
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân ...
  • Biểu số 01 DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT PHÂN BỔ TRONG NĂM KẾ HOẠCH
  • Biểu số 02 KẾ HOẠCH THU HỒI CÁC LOẠI ĐẤT
  • Biểu số 03 KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
  • Biểu số 04 KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 194/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 194/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 194/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 194/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 194/QĐ-UBND

Đang cập nhật