Văn bản khác 398/KH-BNN-TY

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 398/KH-BNN-TY

Tiêu đề: Kế hoạch 398/KH-BNN-TY năm 2020 thực hiện Nghị quyết 100/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (các nhiệm vụ thú y) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 398/KH-BNN-TY Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phùng Đức Tiến Ngày ban hành: 13/01/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Kế hoạch 398/KH-BNN-TY năm 2020 thực hiện Nghị quyết 100/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (các nhiệm vụ thú y) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 100/2019/QH14 NGÀY 27/11/2019 CỦA QUỐC HỘI VỀ HOẠT ĐỘNG CHẤT VẤN TẠI ...
 • I. MỤC ĐÍCH
 • II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
 • 1. Phối hợp với Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố kiện toàn, củng cố và tăng cường năng ...
 • 2. Tổ chức phòng, chống và kiểm soát tốt dịch bệnh động vật
 • 3. Tổ chức xây dựng các vùng, cơ sở, chuỗi sản xuất, chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, ...
 • 4. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật sang các nước
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Bộ Nông nghiệp và PTNT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo
 • 2. Giao Cục Thú y
 • 3. Giao Cục Chăn nuôi
 • 4. Giao Trung tâm Khuyến nông quốc gia
 • 5. Giao các đơn vị liên quan thuộc Bộ
 • 6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • 7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố
 • PHỤ LỤC CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 100/2019/QH14 NGÀY 27/11/2019 CỦA QUỐC HỘI
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 398/KH-BNN-TY để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 398/KH-BNN-TY

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 398/KH-BNN-TY

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 398/KH-BNN-TY

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 398/KH-BNN-TY

Đang cập nhật