Quyết định 2106/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2106/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 2106/QĐ-BYT về phê duyệt “Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ 1-5 tuổi vùng nguy cơ cao năm 2020” do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 2106/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên Ngày ban hành: 19/05/2020 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Quyết định 2106/QĐ-BYT về phê duyệt “Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ 1-5 tuổi vùng nguy cơ cao năm 2020” do Bộ Y tế ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM BỔ SUNG VẮC XIN SỞI - RUBELLA CHO TRẺ ...
 • Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ 1-5 tuổi ...
 • Điều 2. Kế hoạch này là căn cứ để các đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai chiến dịch tiêm bổ sung ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 4. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục: Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý Dược, Cục ...
 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM BỔ SUNG VẮC XIN SỞI - RUBELLA CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 5 TUỔI VÙNG NGUY CƠ ...
 • I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
 • II. MỤC TIÊU
 • III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI
 • III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
 • 1. Điều tra, lập danh sách đối tượng
 • 2. Cung ứng vắc xin MR, bơm kim tiêm, hộp an toàn
 • 3. Tổ chức tiêm chủng
 • 4. Truyền thông
 • 5. Theo dõi, giám sát và báo cáo
 • 6. Kinh phí thực hiện
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC 1 DANH SÁCH CÁC TỈNH TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM BỔ SUNG VẮC XIN MR NĂM 2020
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2106/QĐ-BYT để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 2106/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2106/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2106/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2106/QĐ-BYT

Đang cập nhật