Quyết định 1092/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1092/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1092/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, giai đoạn 2015-2020” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Số hiệu: 1092/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lữ Quang Ngời Ngày ban hành: 06/05/2020 Lĩnh vực: Dân sự, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Cán bộ, công chức, viên chức
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1092/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1092/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1092/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1092/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1092/QĐ-UBND

Đang cập nhật