Thông tư 03/2020/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 03/2020/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 03/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 03/2020/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa Ngày ban hành: 29/05/2020 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 03/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ MẠNG LƯỚI TRẠM ĐỊNH VỊ VỆ TINH QUỐC GIA
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ và từ ngữ viết tắt
 • Điều 4. Quy định chung về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia
 • Chương II TRẠM ĐỊNH VỊ VỆ TINH QUỐC GIA
 • Điều 5. Thiết kế sơ bộ trạm định vị vệ tinh quốc gia
 • Điều 6. Đặt tên và đánh số hiệu cho trạm định vị vệ tinh quốc gia
 • Điều 7. Khảo sát, lựa chọn vị trí xây dựng trạm định vị vệ tinh quốc gia
 • Điều 8. Xây dựng trụ mốc trạm định vị vệ tinh quốc gia
 • Điều 9. Thiết bị thu tín hiệu vệ tinh của trạm định vị vệ tinh quốc gia
 • Điều 10. Thiết bị cảm biến khí tượng
 • Điều 11. Nguồn điện
 • Điều 12. Giải pháp truyền dữ liệu
 • Điều 13. Hệ thống chống sét
 • Chương III ĐO NỐI MẠNG LƯỚI TRẠM ĐỊNH VỊ VỆ TINH QUỐC GIA
 • Điều 14. Đo nối, xác định tọa độ VN-2000 cho mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia
 • Điều 15. Đo nối, xác định độ cao trạm định vị vệ tinh quốc gia
 • Điều 16. Đo nối, xác định giá trị trọng lực trạm định vị vệ tinh quốc gia
 • Điều 17. Kết nối mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia với hệ quy chiếu trắc địa quốc tế ITRF
 • Chương IV TRẠM ĐIỀU KHIỂN XỬ LÝ TRUNG TÂM
 • Điều 18. Trạm điều khiển xử lý trung tâm
 • Điều 19. Trung tâm dữ liệu
 • Chương V CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG LƯỚI TRẠM ĐỊNH VỊ VỆ TINH QUỐC GIA
 • Điều 20. Các dịch vụ cung cấp bởi mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia
 • Điều 21. Sử dụng dịch vụ đo động thời gian thực
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 22. Hiệu lực thi hành
 • Điều 23. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 01 SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CỦA 24 TRẠM THAM CHIẾU CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC ĐÃ XÂY DỰNG
 • PHỤ LỤC 02 TIÊU CHÍ VÀ HƯỚNG DẪN KHẢO SÁT VỊ TRÍ XÂY DỰNG TRẠM ĐỊNH VỊ VỆ TINH QUỐC GIA
 • 1. NHÓM TIÊU CHÍ THÔNG TIN CƠ BẢN
 • 2. NHÓM TIÊU CHÍ VỀ THÔNG TIN CẢNH QUAN
 • 3. NHÓM TIÊU CHÍ VỀ THÔNG TIN CƠ SỞ HẠ TẦNG
 • 4. NHÓM TIÊU CHÍ QUAN TRẮC VỆ TINH GNSS
 • 5. NHÓM TIÊU CHÍ VỀ ĐO ĐẠC KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG
 • 6. NHÓM TIÊU CHÍ VỀ THÔNG TIN ĐỊA CHẤT
 • 7. NHÓM TIÊU CHÍ VỀ ĐIỂM TỌA ĐỘ QUỐC GIA, ĐỘ CAO QUỐC GIA
 • 8. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU
 • 9. BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT
 • 10. THÔNG TIN CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA KHẢO SÁT
 • PHỤ LỤC 03 BỘ GIÁ GẮN ĂNG-TEN
 • PHỤ LỤC 04 QUY CÁCH DẤU MỐC ĐỘ CAO GẮN VÀO TRỤ MỐC
 • PHỤ LỤC 05 TRẠM THAM CHIẾU CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC
 • PHỤ LỤC 06 QUY CÁCH TRỤ MỐC TRẠM THAM CHIẾU HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC
 • PHỤ LỤC 07 TỦ THIẾT BỊ
 • PHỤ LỤC 08 NHÀ ĐẶT TỦ THIẾT BỊ
 • PHỤ LỤC 09 PHẠM VI CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐO ĐỘNG THỜI GIAN THỰC
 • PHỤ LỤC 10 PHẠM VI KHU VỰC PHỦ TRÙM MÔ HÌNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 03/2020/TT-BTNMT để xử lý: