Quyết định 667/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 667/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 667/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận Số hiệu: 667/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Lê Tuấn Phong Ngày ban hành: 24/03/2020 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 667/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA THỊ XÃ LA GI
  • Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã La Gi, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
  • Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thị xã La Gi có trách nhiệm:
  • Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
  • Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân ...
  • PHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA THỊ XÃ LA GI
  • PHỤ LỤC 2: KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2020 CỦA THỊ XÃ LA GI
  • PHỤ LỤC 3: KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA THỊ XÃ LA GI
  • PHỤ LỤC 4: KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2020 CỦA THỊ XÃ LA GI
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 667/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 667/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 667/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 667/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 667/QĐ-UBND

Đang cập nhật